Hagedam Rogaland

Alt innen hagedam

Blogg

Høst

Skrevet den

Høst er her og det er på tide å klargjøre dammen for vinteren. Løv og annet organiske ting som faller ned i dammen, synker til bunnen og bygger opp ett næringsdepot av organisk materiale. Selv på vinteren forbruker nedbrytningsprosessen oksygen.

Hvis det finnes mye løv og annet organisk avfall i dammen vil faren for oksygentomt vann og sumpgasser øke. For å få tilført oksygen som er livsviktig for alle levende organsimer kan man benytte en liten pumpe som sørger for en åpen råk i isen.

Du kan hindre at løv og annet rusk faller i dammen ved å spenne opp ett løvnett. Når de siste bladene har falt fra trærne, fjerner du løvnettet og klipper vekk visne planter.

Til slutt fjerner du så mye møkk og slam fra bunnen som mulig. Bruk f.eks en finmasket hov, eller det vi synes er best med en kraftig hevert (Stor dimensjon). Evt. en damstøvsuger. Da får man samtidig byttet ut litt vann, noe man uansett bør gjøre, ca 1/3 av vannet.

Kategorier: Ingen

Publiser en kommentar

Ops!

Oops, you forgot something.

Ops!

Ordene du tastet inn matchet ikke teksten. Prøv igjen.

0 kommentarer